Portál eBřemena – řešení pro rychlé ocenění věcných břemen

eBřemena jsou internetový portál umožňující ocenění věcných břemen zejména pro liniové stavby. Tento portál je určený zejména pro správce sítí, projektantské firmy projektující liniové stavby, inženýrské sítě apod. Přístup k portálu je však možný i jiným subjektům či jednotlivcům. Pro přístup k oceňovacímu portálu získáte po objednání licence unikátní přístupové jméno a heslo. Přístupové údaje lze také vytvořit na zkušební dobu 14 dní.
Způsob ocenění
Ocenění probíhá na základě § 16b zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku (ve znění pozdějších předpisů) výnosovým způsobem na základě ročního užitku. Roční užitek je stanoven metodou simulovaného nájemného na základě daného vztahu mezi hodnotou věci a hodnotou jejího nájmu. Pro stanovení hodnoty věci, v tomto případě pozemku, systém využívá oceňovací vyhlášku č. 441/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plocha pozemku se určuje na základě délky trasy a šířky dotčeného území. Vytvořená ocenění je možné tisknout či exportovat do formátu HTML a PDF.
Přihlásit k Vašemu účtu

Zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo pro přihlášení.

Návod naleznete v uživatelské příručce

Naši největší zákazníci

Našími zákazníky jsou přední společnosti z oblastí energetiky a telekomunikací, které využívají portál eBřemena pro rychlé a přesné nacenění věcných břemen, jak pro svou potřebu, tak v síti spolupracujích projekčních kanceláří, kteří je využívají v procesu přípravy stavby.

ČEZ Distribuce E.On CETIN PRE
Chcete si eBřemena jen vyzkoušet? 
Demoverze

Zkušební verze na 14 dní je pro první vyzkoušení k dispozici

ZDARMA

 

Potřebujete občas ocenit několik věcných břemen? 
Demoverze

Máme pro Vás licenci na 1 měsíc za příznivou cenu

650 Kč

Cena bez DPH za 1 licenci

Oceňujete často velké množství věcných břemen? 
Demoverze

Objednejte si roční licenci za výhodnou cenu

4 600 Kč

Cena bez DPH za 1 licenci